مرحله 1

گوشی خود را خاموش کنید.
پیچ هایی که درعکس  زیر با دایره قرمز رنگ مشخص شده را باز کنید.

مرحله 2

به وسیله سشوار یا هیتر نیمه پایین ال سی دی را گرم کنید تا چسب های آن ناحیه نرم شود.
در عکس زیر این کار را به وسیله کیسه آب گرم مخصوص انجام داده ایم.

مرحله 3

مطابق عکس زیر چسبانک را دقیقا بالای دکمه هوم قرار دهید و درحالی که با یک دست گوشی را نگه داسته اید با دست دیگر چسبانک را به سمت بالا بکشید.

سپس یک کارت پلاستیکی را در شکاف ایجاد شده بین ال سی دی و شاسی گوشی قرار دهید.

مرحله 4

کارت پلاستیکی را در طول گوشی بکشید تا گیره های فلزی که ال سی دی را به شاسی متصل کرده اند آزاد شوند.
مراقب باشید که کارت را زیاد به داخل گوشی وارد نکنید.

این کار را برای سمت دیگر گوشی هم انجام دهید.

مرحله 5

ال سی دی را به آرامی و حداکثر به اندازه 15 درجه بلند کنید تا چسب هایی که آن را به شاسی متصل کرده جدا شود.

چسبانک را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 6

کارت پلاستیکی را در شکاف بالای گوشی هم بکشید تا گیره های آن قسمت را هم آزاد کنید.

مرحله 7

ال سی دی را از سمت چپ آن(سمت دکمه های صدا) گرفته و مانند باز کردن کتاب، آن را باز کنید.
آن را به یکی وسیله محکم تکیه دهید تا در حین انجام کار حرکت نکند.
به هیچ وجه آقدام به جدا کردن کامل آن از گوشی نکنید.

مرحله 8

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره رنگی مشخص شده را باز کنید.
دلیل تقاوت رنگ، تفاوت سایز پیچ ها است.
هنگام بستن هر پیچ را سرجای خود ببندید.

پوشش فلزی را بردارید.

مرحله 9

فلت باتری را از برد اصلی جدا کنید.

مرحله 10

فلت ال سی دی و تاچ را از برد اصلی جدا کنید.

هنگام اتصال دوباره فلت ها دقت کنید که اول یک گوشه فلت را سرجای خود قرار داده و فشار دهید تا سرجای خود قرار گیرد، سپس سمت دیگر را فشار دهید.
هیچوقت به وسط فلت فشار وارد نکنید.
هنگام اتصال دوباره فلت ها دقت کنید که فلت باتری به برد اصلی متصل نباشد.
اگر بعد از روشن کردن گوشی متوجه خطوط سیاه و سفید روی  ال سی دی  شدید یا ال سی دی سفید بود نگران نشوید.
فقط کافی است فلت باتری را جدا کرده و سپس فلت ال سی دی و فلت تاچ را جدا کرده و دوباره وصل کنید.

مرحله 11

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره قرمز مشخص شده را باز کنید.

پوشش فلزی را بردارید.

مرحله 12

فلت سنسور را از برد اصلی جدا کنید.

مرحله 13

اکنون می توانید ال سی دی را به طور کامل از گوشی جدا کنید.

مرحله 14

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره قرمز رنگ مشخص شده را باز کنید.
هنگام بستن هر پیچ را سرجای خود ببندید.

پوشش فلزی دکمه هوم و فلت آن را بردارید.

مرحله 15

فلت دکمه هوم را با قرار دادن اسپاتول در سمت چپ آن، جدا کنید.
با قرار دادن یک اسپاتول دیگر بالای فلت، اینکار راحت تر صورت گرفته و به فلت هم صدمه ای وارد نمی شود.

مرحله 16

پایین ال سی دی را به وسیله سشوار یا هیتر گرم کنید تا چسب نگه  دارنده دکمه هوم و فلت آن، نرم شود.
مراقب باشید گرمای بیش از اندازه وارد نکنید.
در عکس زیر این کار را با کیسه آب گرم مخصوص انجام داده ایم.

مرحله 17

اسپاتول یا یک کارت پلاستیکی را از سمت راست به زیر فلت برده و دکمه هوم و فلت آن را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 18

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره رنگی مشخص شده را باز کنید.
هنگام بستن هر پیچ را سرجای خود ببندید.

مرحله 19

پوشش فلزی بازر صدا بردارید.

مرحله 20

دوربین جلو را از جای خود خارج کرده و از سر راه بازر صدا کنار ببرید.
به هیچ وجه اقدام به جدا کردن کامل آن نکنید چون به وسیله فلت به ال سی دی متصل است.

مرحله 21

پیچ های بازر صدا را باز کرده و آن را از روی ال سی دی بردارید.

مرحله 22

بالای ال سی دی را به وسیله سشوار یا هیتر گرم کنید تا چسب های نگه دارنده سنسورهای بالای گوشی نرم شوند.
در عکس زیر این کار را با کیسه آب گرم مخصوص انجام داده ایم.
سنسورهای گوشی بسیار ظریف و شکننده هستند.
هنگام بیرون آوردن آن ها مراقب باشید.
می توانید چند قطره الکل بر روی چسب ها بریزید تا جدا کردن آن ها راحت تر شود.

مرحله 23

با استفاده از اسپاتول سنسور فاصله را از جای خود بلند کنید.
اسپاتول را کاملا به زیر سنسور ببرید تا هنگام بلند کردن، از فلت جدا نشود و نیاز به یک فلت جدید نباشد.

مرحله 24

با استفاده از اسپاتول سنسور نور که کنار سنسور فاصله قرار دارد را از جای خود بلند کنید.

مرحله 25

اسپاتول یا یک کارت پلاستیکی را از سمت راست به زیر مجموعه فلت دوربین جلو و سنسورها برده و آن را از جای خود بلند کرده و از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 26

پیچ هایی که در عکس های زیر با دایره قرمز رنگ مشخص شده را باز کنید.

مرحله 27

پایین ال سی دی را به وسیله سشوار یا هیتر گرم کنید.
در عکس زیر این کار را با کیسه آب گرم مخصوص انجام داده ایم.

مرحله 28

اسپاتول یا یک کارت پلاستیکی را به زیر پوشش فلزی ال سی دی در سمت چپ و پایین آن ببرید تا چسب های نگه دارنده آن جدا شوند.

سپس این کار را برای پایین و سمت راست پوشش فلزی انجام دهید.

اکنون می توانید پوشش فلزی را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 29

پوشش فلزی را بر روی ال سی دی جدید قرار داده و پیچ های آن را ببندید.

سپس دکمه هوم و سنسورها را قرار داده و سپس ال سی دی را بر روی گوشی ببندید.
برای بستن کامل گوشی مراحل را از انتها به ابتدا انجام دهید.

فایل PDF آموزش تعویض ال سی دی iPhone 8

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.