باتری اصلی هواوی

باتری موجود در هر گوشی هوشمندی پس از مدتی استفاده دیگر کارایی روز اول خود را ارائه نخواهد داد.

بیشتر