برای یافتن دیگر انواع کابل و شارژر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

کابل و شارژر Type C          کابل و شارژر فست شارژ

۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۸۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۵۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان۴۵۵,۰۰۰ تومان