برای یافتن دیگر انواع کابل و شارژر روی لینک‌های زیر کلیک کنید:

کابل و شارژر Type C          کابل و شارژر فست شارژ

۱۶۵,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۱۰,۰۰۰ تومان۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱۶۵,۰۰۰ تومان۸۱۰,۰۰۰ تومان
۴۹۵,۰۰۰ تومان