باتری اصلی ال جی

اگر هنگام استفاده از گوشی هوشمندتان، شارژدهی مناسبی را از سوی باتری شاهد نیستید،

احتراما روز شنبه و دوشنبه 27 و 29 دیماه سفارشات از دفتر شیراز امداد موبایل ارسال می شود. دفتر تهران این دو روز تعطیل است.