مرحله 1

قبل از اینکه شروع کنید ، شارژ باتری را به زیر 25 درصد برسانید.
چون باتری یون لیتیم دارای شارژ، اگر اتفاقا سوراخ شود ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود.

گوشی خود را خاموش کنید.
پیچ هایی که در عکس زیر با دایره قرمز رنگ مشخص شده را باز کنید.

مرحله 2

مطابق عکس های زیر چسبانک را بالای دکمه هوم قرار دهید و اهرم های آن را بفشارید.

چسبانک را از گوشی جدا کنید.

مرحله 3

اگر دستگاهی که در مرحله قبل استفاده شد را ندارید میتوانید از چسبانک معمولی استفاده کنید.

چسبانک را بالای دکمه هوم قرار دهید.
با یک دست گوشی را نگه داشته و با دست دیگر چسبانک را به سمت بالا بکشید.
فشار ناگهانی وارد نکنید.

وقتی ال سی دی از شاسی گوشی جدا شد، اسپاتول را در شکاف ایجاد شده قرار دهید تا مانع بسته شدن دوباره آن شوید.
ال سی دی به وسیله چند گیره فلزی به شاسی گوشی متصل است.
در حالی که ال سی دی را از روی شاسی بلند می کنید باید این گیره ها را به وسیله اسپاتول آزاد کنید.

مرحله 4

وقتی همه گیره ها آزاد شدند چسبانک را از گوشی جدا کنید.

مرحله 5

الان می توانید ال سی دی را از روی گوشی بلند کنید.
اقدام به جدا کردن کامل آن نکنید چون بالای ال سی دی به وسیله فلت به گوشی متصل است.
ال سی دی را حداکثر به اندازه 90 درجه از روی گوشی بلند کنید.

ال سی دی را به وسیله کش پلاستیکی به یک وسیله چفت کنید تا هنگام انجام کار جا به جا نشود.

مرحله 6

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره های رنگی مشخص شده را باز کنید.
دلیل تفاوت رنگ، تفاوت سایز پیچ ها است.
دقت کنید که هنگام بستن، هر پیچ را سرجای خود ببندید.

پوشش فلزی فلت باتری را بردارید.

به وسیله اسپاتول(ترجیحا پلاستیکی) فلت باتری را از برد اصلی جدا کنید.
دقت کنید که پایه فلت که به برد اصلی جوش خورده را جدا نکنید.

مرحله 7

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره های رنگی مشخص شده را باز کنید.
دلیل تفاوت رنگ، تفاوت سایز پیچ ها است.
دقت کنید که هنگام بستن، هر پیچ را سر جای خود ببندید.

پوشش فلزی را بردارید.

فلت سنسور و دوربین جلو را از برد اصلی جدا کنید.

مرحله 8

فلت دکمه هوم را از برد اصلی جدا کنید.

مرحله 9

بعد از اینکه مطمئن شدید فلت باتری به گوشی متصل نیست، فلت ال سی دی را از برد اصلی جدا کنید.

هنگام اتصال دوباره فلت ال سی دی دقت کنید که فلت باتری به برد اصلی متصل نباشد.
اگر بعد از روشن کردن گوشی متوجه خطوط سیاه و سفید روی ال سی دی شدید یا ال سی دی سفید بود نگران نشوید.
فقط کافی است فلت باتری را جدا کرده و دوباره وصل کنید.

مرحله 10

فلت تاچ را از برد اصلی جدا کنید.

هنگام اتصال دوباره فلت تاچ، اول یک گوشه فلت را سرجای خود قرار داده و فشار دهید تا سرجای خود قرار گیرد، سپس سمت دیگر را فشار دهید.
هیچوقت به وسط فلت فشار وارد نکنید.

مرحله 11

اکنون می توانید ال سی دی را به طور کامل از گوشی جدا کنید.

مرحله 12

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره های رنگی مشخص شده را باز کنید.

پوشش فلزی بازر صدا را بردارید.

مرحله 13

دوربین جلو را از جای خود بلند کرده و از سر راه بازر صدا کنار ببرید.

بازر صدا را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 14

به وسیله اسپاتول سنسور نور را از جای خود بلند کنید.
این سنسور به وسیله یک چسب ضعیف به ال سی دی چسبیده است.
مراقب باشید فلت را پاره نکنید.

مرحله 15

به وسیله اسپاتول سنسور نور و دوربین جلو را کنار بزنید تا به میکروفون دسترسی پیدا کنید.

مرحله 16

میکروفون را به آرامی از جای خود بلند کنید.
مراقب باشید به میکروفون و فلت آن صدمه نزنید.

اکنون می توانید مجموعه فلت دوربین جلو و سنسورها و میکروفون را کاملا از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 17

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره قرمز رنگ مشخص شده را باز کرده و پوشش فلزی دکمه هوم را بردارید.

مرحله 18

فلت دکمه هوم را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 19

با فشار انگشت، دکمه هوم را مقداری از جای خود بلند کنید.

مرحله 20

اسپاتول را به زیر دکمه هوم برده و آن را از محل خود خارج کنید.

اسپاتول را به زیر فلت دکمه هوم برده و آن را از ال سی دی به آرامی جدا کنید.
این فلت به وسیله یک چسب ضعیف به ال سی دی چسبیده است.
مراقب باشید آن را پاره نکنید.

اکنون می توانید دکمه هوم را به همراه فلت آن به طور کامل از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 21

پیچ هایی که در عکس های زیر با دایره های رنگی مشخص شده اند را باز کنید.

مرحله 22

پوشش فلزی ال سی دی را از قسمت بالای ال سی دی، از آن جدا کرده و به آرامی آن را از روی ال سی دی بلند کنید ولی آن را جدا نکنید.

مرحله 23

اسپاتول را به زیر پوشش فلزی برده و محل اتصال فلت دکمه هوم را از ال سی دی جدا کنید.
مراقب باشید فلت را پاره نکنید.

مرحله 24

پوشش فلزی را بر روی ال سی دی جدید قرار داده و پیچ های آن را ببندید.
سپس دکمه هوم و سنسورها را قرار داده و سپس ال سی دی را بر روی گوشی ببندید.

برای بستن کامل گوشی مراحل را از انتها به ابتدا انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.