مرحله 1

اگر ال سی دی گوشی شکسته باشد قبل از باز کردن گوشی، ال سی دی را با چسب نواری 5 سانتی بپوشانید.
با اینکار از بیشتر شکسته شدن ال سی دی هنگام بلند کردن آن از روی شاسی گوشی جلوگیری کرده ایم.
همچنین باعث می شود ال سی دی یکدست شود و هنگام برداشتن از روی شاسی کارمان راحت تر باشد.

مرحله 2

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره قرمز مشخص شده را باز کنید.

مرحله 3

بااستفاده ازدستگاهی که درعکس زیرمیبینیدال سی دی راازشاسی پشتی جداکنید.
چسبانک های دستگاه رادرقسمت پایین گوشی قراردهید.

با فشار دادن دستگیره هاال سی دی از شاسی گوشی جدامیشود.

مرحله 4

اگر دستگاه بالا در دسترس نبود میتوانید این کار را با چسبانک های عادی انجام دهید.

در حالی که گوشی رابایک دست خود نگه داشته اید،بادست دیگر خودچسبانک رابه سمت بالابکشیدواسپاتول را در شکافی که ایجاد شده قرار دهید.

برای انجام این کار وقت بگذارید.
فشاری که وارد می کنید نباید ناگهانی باشد.
همچنین این فشار باید به صورت پیوسته باشد.
ال سی دی به وسیله چندین گیره فلزی به شاسی گوشی متصل است.
با کشیدن چسبانک به سمت بالا واستفاده ازنوک اسپاتول این گیره هاجدامیشوند.
هنوز ال سی دی به طور کامل از گوشی جدانشده است.
بالای ال سی دی به وسیله فلت به بردگوشی متصل است پس بهیچ وجه اقدام به جدا کردن کامل ال سی دی ازگوشی نکنید.

مرحله 5

چسبانک را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 6

ال سی دی را حداکثر 90 درجه از روی گوشی بلند کنید و به یک وسیله محکم که تکان نخورد، تکیه بدهید.

میتوانید مطابق عکس بالا ال سی دی را با یک کش پلاستیکی به یک وسیله چفت کنید که حرکت نکند.

مرحله 7

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره قرمز مشخص شده را باز کنید.

سپس پوشش فلزی فلت باتری را از روی گوشی بردارید.

مرحله 8

به وسیله نوک اسپاتول(ترجیحا پلاستیکی) فلت باتری را از برد اصلی جدا کنید.
مراقب باشید که پایه فلت که به برد اصلی جوش خورده را جدا نکنید.

مرحله 9

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره های رنگی مشخص شده را باز کنید.
دلیل تفاوت رنگ ها این است که سایز پیچ ها باهم تفاوت دارد.
هنگام بستن پیچ ها مراقب باشید که هر پیچ را سرجای خود ببندید.
همچنین پیچ ها را بیش از اندازه محکم نبندید.

پوشش فلزی را بردارید.

مرحله 10

فلت دوربین جلو را با اسپاتول از برد اصلی جدا کنید.
مراقب باشید که پایه فلت را که به برد اصلی جوش خورده است جدا نکنید.

فلت ال سی دی را از برد اصلی جدا کنید.

اکنون می توانید ال سی دی  را بطور کامل از گوشی جدا کنید.

هنگام اتصال دوباره فلت ال سی دی دقت کنید که فلت باتری به برد اصلی متصل نباشد.
اگر بعد از روشن کردن گوشی متوجه خطوط سیاه و سفید روی ال سی دی شدید یا اگر صفحه سفید بود نگران نشوید.
فقط کافی است فلت باتری را جدا کرده و دوباره وصل کنید.

مرحله 11

پیچ هایی که در عکس زیر بادایره قرمز رنگ مشخص شده رابازکنید.

اسپاتول را از سمت به زیر پوشش فلزی دکمه هوم برده و آن را از جای خود بلند کنید.

اکنون میتوانید پوشش فلزی دکمه هوم را بردارید.

مرحله 12

با فشار انگشت دکمه هوم را مقداری از جای خود بلند کنید.

اسپاتول را به زیر دکمه هوم برده و آن را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 13

پیچ هایی که در عکس زیر با دایره های رنگی مشخص شده را باز کنید.

پوشش فلزی بازر صدا را بردارید.

اکنون می توانید بازر صدا را بردارید.

مرحله 14

بالای ال سی دی را به وسیله سشوار یا هیتر گرم کنید تا چسب های نگه دارنده فلت ها و سنسورهای بالای ال سی دی نرم شوند.
در عکس زیر این کار را با کیسه آب گرم مخصوص انجام داده ایم.

مرحله 15

اسپاتول را به زیر محل اتصال بازر صدا برده و آن را مقداری از جای خودبلندکنید.

مرحله 16

اسپاتول را به زیر میکروفون برده و آن را مقداری از جای خود بلند کنید.

مرحله 17

اکنون می توانید مجموعه فلت ها و دوربین جلو و … را از ال سی دی جدا کنید.

مرحله 18

پیچ هایی که در عکس های زیر مشخص شده را باز کنید.

مرحله 19

پوشش فلزی را از روی ال سی دی برداشته و بر روی ال سی دی جدید قرار دهید.

دکمه هوم و سنسورها را قرار داده و ال سی دی را بر روی گوشی ببندید.
برای بستن کامل گوشی مراحل را از انتها به ابتدا انجام دهید.

فایل PDF آموزش تعویض ال سی دی iPhone 5C

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.