تخفیف ویژه بلک فرایدی ۲۰۲۱

به پاس هر ساله، بهترین تخفیف امداد موبایل را برای بلک فرایدی خدمت شما ارائه کرده ایم.

تخفیف ویژه شارژر و باتری موبایل
 

15%

مخصوص خرید باتری موبایل

کد تخفیف

blackfgold

مهلت استفاده: دوشنبه ۸ آذرماه

خرید باتری موبایل
خرید کابل و شارژر اصلی موبایل